1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informar recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: la empresa titula del domini web es Xavier Ruiz Ureta (en endavant Novostorm), amb N.I.F.: 77739622J i domicili a aquests efectes en Tomàs Lorenzana número 18, 1-4, Olot, . Correu electrònic de contacte: info@novostorm.es del lloc web.

 

2. USUARIS

L’accés i/o utilització d’aquest portal de Novostorm atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’accés i/o utilització, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL

Les webs www.novostorm.es i www.novostorm.cat proporcionen l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, «els continguts») a Internet propietat Novostorm o als seus llicenciats als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En l’esmentat registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, foros de discussió o grups de notícies) que Novostorm ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitat, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries de la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori als drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Novostrom, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Novostorm es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Novostorm no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fotos, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Novostorm compleix amb les directriu de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que es va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt a cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a info@novostorm.es, farà saber l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada ús, informant-l’hi de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades amb el tercers en el seu cas.

Així mateix, Novostorm informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 del 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Novostorm per sí, o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Novostorm o bé dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen en els articles 8 i 32.1 paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Novostorm. L’USUARI es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Novostorm. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, únic i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de Novostorm.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Novostorm no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que podrien ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

 

7. MODIFICACIONS

Novostorm es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir, tant en els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que en les pàgines web www.novostorm.es i www.novostorm.cat es disposessin d’enllaços o hipervincles dirigents a altres llocs d’Internet, Novostorm no exercitarà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Novostorm assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç propietat d’un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Novostorm es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

10.GENERALITATS

Novostorm perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que corresponguin per dret.

 

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Novostorm podrà modificar, en qualsevol moment, les condicions aquí determinades, siguent correctament publicades les que aquí apareixen.

La vigència de les esmentades condicions dependrà de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin correctament modificades per altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Novostorm i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de d’Olot.

Avís Legal redactat seguint el: Modelo de Aviso Legal web de España