Gestió comercial

Gestió de ventes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat. Obtenint en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.

CRM

Gestió de les activitats de l'empresa; siguin comercials, tècniques, de servei o de qualitat. Obtenint el control, planificació i costos.

Producció

Gestió de la fabricació i elaboració de productes, integrant la documentació, el control de processos, la traçabilitat i els costos.

Gestió documental

Organització i vinculació de tot tipus de documents electrònics, siguin PDF, Excel, Word, multimedia, CAD, etc.

Màrqueting

Gestió de l'activitat de màrqueting mitjançant campanyes, trucades, visites i eines de mailing.

Recursos humans

Control de presència i gestió dels recursos humans integrant tota la documentació del treballador, els calendaris, horaris, vacances, baixes, etc.

Business Intelligence

Quadres de comandament (Dashboard) per la visualització i anàlisis de dades.

WebServices

Accés remot i en temps real a la base de dades de l'ERP per a la integració d'aplicacions Android, iOs i Webs.

Visió 360

La integració dels mòduls de gestió comercial combinats amb els mòduls de CRM, Producció o Recursos Humans permet obtenir una visió 360º del negoci.

Sectors

Producció

Sector de la manufacturació
Program de gestió sector de la manufacturació

Construcció

Programes per empreses la construcció
Programes per empreses la construcció

Servei Tècnic

Alimentació

Programa de gestió sector de l'alimentació
Programa de gestió sector de l'alimentació

Comerç

Programes pel comerç i botiga
Sector del comerç

Serveis

Distribució

Distribució
Programa de gestió sector de la distribució

Projectes

Gestió de Projectes
Gestió de Projectes