Traçabilitat

Desenvolupem sistemes de traçabilitat i ens adaptem al procés de fabricació del client.
Creem punts de control en totes les etapes de fabriació: punt d'entrada, procesos intermitjos, magatzems, expedició, picking, Gestió de magatzem.
Traçabilitat alimentària i registradors de temperatura.

Trazabilitat codi de barres
programació pesatge industrial

Pesatge i etiquetatge

Podem fer control de pes de qualsevol tipus de producte: en peça, caixa i palet.
Creem etiquetes: imprimim codis de barres, QR, datamatrix, ingredients, imatges per identificar els productes, caixes i palets.

Visió per computador

Dissenyem i desenvolupem aplicacions basades en visió artificial.
Control de qualitat en processos.
Lectura de codis de barres, QR, datamatrix.
Optimitzem costos de producció.
Augment de la cadència de producció.

Procés automàtic per decidir si un determinat producte compleix amb un conjunt d'especificacions prèviament establertes, definides com a estàndard de qualitat

visió artificial en entorns industrials