REGISTRE VISITES


Encara imprimeixes fulls per a que els teus visitants puguin registrar la seva visita?.
Saps quantes visites tens diàriament o en quin més hi ha més visitants? Saps quina és l’empresa que més et visita? T’oferim una App que permet digitalitzar el registre de visites de l’empresa i fins i tot treure estadístiques que segurament a dia d’avui no controles.

Modernitat

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Estalvi i econòmic

No malgastis papers i respecta el medi ambient.

Estadístiques

Segurament ara no deus controlar les visites diàries, ni les empreses que més et visiten.

Agilitat

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Rapidesa

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Informació

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Estadístiques

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

ENQUESTES


Ets una empresa que has d’omplir enquestes de Bioseguretat per a la Generalitat de Catalunya? Encara omples les enquestes en paper, ho traspasses a excel per poder tenir estadístiques i llavors ho entres al GTR? Nosaltres et podem oferir una eina que et facilitarà i automatitzarà la realització la reutilització d’enquestes de Bioseguretat.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES


Segurament la teva empresa té incidències diàries amb clients, proveïdors, personal intern, i/o articles produïts o venuts. La nostra eina et permet registrar aquestes incidències i fer que arribin al responsable d’analitzar-les i resoldre-les.

Rapidesa

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Baix risc d'error

No malgastis papers i respecte el medi ambient.

Control

Segurament ara no deus controlar les visites diàries, ni les empreses que més et visiten.

Augment de la productivitat

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Reducció de feines carregoses

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Estalvi i econòmic

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

Control del temps

Dóna un toc de modernitat a la recepció de la teva empresa.

ALBARANS TÈCNICS


Ets una empresa que has d’omplir enquestes de Bioseguretat per a la Generalitat de Catalunya? Encara omples les enquestes en paper, ho traspasses a excel per poder tenir estadístiques i llavors ho entres al GTR? Nosaltres et podem oferir una eina que et facilitarà i automatitzarà la realització la reutilització d’enquestes de Bioseguretat.